Sunday, 8 July 2012

Bismilahirrahmanirrahim

Allah SWT telah berfirman yang bermaksud,

"Dan dengan cara yng sungguh layak serta berhikmah,
Kami turunkan al-Quran, dan dengan meliputi
segala kebenaran ia diturunkan,:
Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad)
Melainkan sebagai pembawa berita gembira
(Bagi orang-orang yang beriman)
Dan pembawa amaran
(Kepada orang-orang yang ingkar)

Dan al-Quran itu Kami bahagi-bahagikan supaya engkau
Membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang;
Dan Kami menurunkannya beransur-ansur"

(Surah al-Isra' :105 & 106)

No comments:

Post a Comment